Kongledagar!

SvelgenVi er klar for Kongledagar; måndag 5. og torsdag 8. oktober, då har vi ope frå kl 10.00-16.00.
Konglekundar er velkommen til å tømme sparebøssa si, og få ei overrasking frå Kongleriket.

Det blir òg konglerikeaktivitet for dei som har lyst til det.

 

Kongleaksjon: Bebuarane i Kongleriket ønskjer å hjelpe flyktningbarna. Du kan vere med å støtte innsamlinga her.Du kan òg legge pengar på konglesparebøssa vår i banken, som vi vil gi til Røde Kors sin innsamlingsaksjon til flyktningane.

Dette blir HEILT KONGLE – velkommen!

PS: er du vekkreist i haustferien så kan du komme innom måndag eller torsdag i veka etterpå