Treng vi forsikring?

“Alle” forsikrar bilen og bustaden sin. Vi er til og med flinke å forsikre kjæledyra våre… men ikkje barna! Når ein får ansvar for eit barn er forsikring ekstra viktig. Alt for mange barn er for dårleg forsikra, noko som vil gjere framtida vanskeligare om uhellet skulle vere ute.

Barn bør forsikrast
Barnehage, skule, sportsaktivitetar og leikeplassar er arenar der barn leiker – og kanskje skader seg. Underleg nok så er det mange barnehagar, skular og idrettslag som ikkje har ulykkesforsikring.

Barne- og Ungdomsforsikring
Barneforsikringa vår har blitt kåra til den beste på marknaden fleire år på rad, og kan kjøpast for dei mellom 3 månadar og 18 års alder. Forsikringa dekker både sjukdom og ulukke, og inneheld og ei god uføreforsikring.

Når barnet blir 18 år kan han/ho sjølv bli eigar av forsikringa, og vil få tilsendt ny informasjon om avtalen. Forsikringa gir gode dekningar ut det året den forsikra fyller 26 år.