Treng vi forsikring?

“Alle” forsikrar bilen og bustaden sin. Vi er til og med flinke å forsikre kjæledyra våre… men ikkje barna! Når ein får ansvar for eit barn er forsikring ekstra viktig. Alt for mange barn er for dårleg forsikra, noko som vil gjere framtida vanskeligare om uhellet skulle vere ute.

Barn bør forsikrast
Barnehage, skule, sportsaktivitetar og leikeplassar er arenar der barn leiker – og kanskje skader seg. Underleg nok så er det mange barnehagar, skular og idrettslag som ikkje har ulykkesforsikring.

Barne- og Ungdomsforsikring
Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr Barne- og Ungdomsforsikring som er ei fullverdig forsikring mot både sjukdom og ulykke. Forsikringa kan kjøpast til alle mellom 3 månader og 18 år, og gjeld ut det året barnet fyller 26. Det er ei av marknadens beste forsikringar.