Konglemedlemsida

Sparekonto Start er tilpassa deg som vil hjelpe til å sikre økonomien til barn og barnebarn.

Sparekonto Start har ingen utan uttaksgebyr.

Kongleriket
Med Sparekonto Start blir barnet automatisk medlem i Kongleriket opp til barnet er 8 år. Medlemsskapet gir mange fordelar og hyggelege overraskingar.

Spareavtale
For faste overføringar, til dømes frå foreldra sin brukskonto, veks Sparekonto Start over tid. Heile eller deler av barnetrygda kan settast på denne kontoen, som sjølvsagt også er open for bidrag frå besteforeldre eller andre. Faste overføringar kan endrast eller stoppast når som helst.