Konglemedlemsida

Konglekonto er tilpassa deg som vil hjelpe til å sikre økonomien til barn og barnebarn. Kontoen har to rentesatsar, ein for innskot under 100.000 kroner, og ein for innskot over 100.000 kroner. Høgaste rente gjeld frå første krone når beløpsgrensa blir passert.

Konglekontoen er ein sparekonto utan uttaksgebyr, og renta vil alltid vere lik banken sitt høgrentetilbod.

Kongleriket
Med Konglekonto blir barnet automatisk medlem i Kongleriket. Medlemsskapet gir mange fordelar og hyggelege overraskingar.

Spareavtale
For faste overføringar, til dømes frå foreldra sin Personkonto, veks Konglekontoen over tid. Heile eller deler av barnetrygda kan settast på denne kontoen, som sjølvsagt også er open for bidrag frå besteforeldre eller andre. Faste overføringar kan endrast eller stoppast når som helst.